Blogs

Đây là nơi các bạn sẽ được đọc những bài viết chia sẻ về sự thành công, các câu chuyện truyền cảm hứng trong lĩnh vực Công nghệ và đặc biệt là những dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ trên khắp thế giới.

Kỹ năng học tập là gì? Vì sao lại quan trọng

Kỹ năng học tập là gì? Vì sao lại quan trọng

Kỹ năng học tập là những kỹ năng bạn cần để tìm hiểu kiến thức và học hiệu quả – chúng là một bộ kỹ năng sống quan trọng trong cuộc đời của bạn. Những điểm chính về kỹ năng học tập: Bạn sẽ tiếp cận kỹ năng học tập theo cách riêng của bạn để nghiên...

5 tiêu chuẩn công dân toàn cầu

5 tiêu chuẩn công dân toàn cầu

Ngày nay, giới trẻ có xu hướng định hình bản thân trở thành công dân toàn cầu. Để thoát khỏi “ao làng”, mỗi người trẻ đều cần phải tự khai phá tiềm năng của bản thân, mở rộng tầm nhìn và suy nghĩ mang tầm Quốc tế. Muốn vậy, mỗi người trẻ cần được rèn luyện trong môi...

6 nhóm kĩ năng thiết yếu trong “thời đại 4.0”

6 nhóm kĩ năng thiết yếu trong “thời đại 4.0”

Để có thể hòa nhập và thành công trong “thời đại 4.0”, ngoài trình độ chuyên môn mỗi đứa trẻ cần tới những kĩ năng thiết yếu khác. Không chỉ là tiếng Anh mà còn có tư duy phản biện, sáng tạo và giao tiếp… Như các giáo sư, tiến sĩ đã nhận định, trong “thời đại 4.0”,...

Phát triển ký năng cá nhân

Phát triển ký năng cá nhân

Tại sao phát triển cá nhân quan trọng? Có nhiều ý tưởng xung quanh sự phát triển cá nhân, một trong số đó là quá trình tự thực hiện của Abraham Maslow. Tự Thực hiện: Maslow (1970) gợi ý rằng tất cả các cá nhân đều có nhu cầu xây dựng để phát triển cá nhân xảy ra...

Kỹ năng cá nhân cho tâm trí

Kỹ năng cá nhân cho tâm trí

Tâm trí của bạn là một thứ cực kỳ mạnh mẽ. Nó không chỉ là thứ khiến bạn trở thành con người bạn. Nó cũng có sức mạnh để biến bạn thành những con người khác tính cách khác, bằng cách giúp bạn thúc đẩy bản thân và phấn đấu để học hỏi và phát triển, đạt nhiều mục...

Ready to get started?

Bạn đã sẵn sàng trinh phục các kỹ năng số chưa?